บ้านเบียร์ไทย สาขา 1

อาหารและเครื่องดื่ม

บ้านเบียร์ไทย สาขา 1

สถานที่เดิมในโกลเด้น ไมล์ คอมเพล็กซ์

ห้อง
#01-96
ชั้น
1

กลุ่มธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่ม

ขั้นตอนถัดไป


ย้ายไปสาขาที่มีอยู่

สถานที่


Alternative address:

City Gate, 371 Beach Rd, Singapore 199597
Unit number: #02-37
Phone number: 62912267